Hoito-ohjeita

Pihakivien hoito-ohjeet löydät myös osoitteesta http://www.pihakivi.com/toteutus-ja-yllapito/kiveyksen-hoito/

Pihakiveyksen hoito

Suomalaiset pihakivet ja -laatat valmistetaan korkealaatuisesta betonista. Pakkauksen kyljessä oleva kolmannen osapuolen laadunvalvonnasta kertova SFS- tarkastusmerkki osaltaan takaa, että oikein asennettuna pihakiveys kestää Pohjolan vaativissa sääoloissa, sateessa ja pakkasessa ilman vaativaa huoltoa. Säännöllinen lehtien ja roskien harjaus, saumoihin ilmaantuvien rikkaruohojen hävittäminen ja silloin tällöin tehty vesipesu pitää kiveykset siistinä.

Liukkaudenesto

Kivipintaa rasittaa talvikauden toistuva jäätyminen ja sulaminen. Betonikiveyksiä ja -laatoituksia ei koskaan saa sulattaa suolaa sisältävillä aineilla, vaan liukkauden torjunnassa on käytettävä mekaanista puhdistusta tai hiekoitusta. Jäätä ja pakkautunutta lunta ei kuitenkaan saa hakata betonista irti, koska tällöin betonin pinta voi lohkeilla.

Huolto-ohjeita

Tavanomainen lika ja roskat poistetaan säännöllisesti harjaamalla, tai lehtipuhaltimella puhaltamalla sekä pesemällä kiveys puhtaalla vedellä aika ajoin. Likatahrat lähtevät parhaiten tuoreeltaan. Päällysteeseen sitkeästi tarttuneen ja imeytyneen lian poistoon voidaan käyttää apuna painepesuria.

Luontoystävälliset pesuaineet tehostavat pesua. Käytettävästä pesuaineesta riippuen puhdistusaine joko levitetään käsiteltävälle alueelle ennakkoon, annetaan hetken aikaa vaikuttaa ja huuhdellaan pois painepesurilla. Jossain tapauksessa päästään hyvään lopputulokseen laittamalla puhdistuskemikaali veden sekaan. Painepesuria käytettäessä saumojen pinnassa oleva hiekka saattaa lähteä veden mukana, joten pesun jälkeen saumoihin lisätään tarvittaessa saumaushiekkaa.

Saumojen kunnossapito

Saumaushiekan eroosio ja kuluminen tari värjääntyminen ovat luonnollisia ilmiöitä, joka johtuu ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta. Uuden kiveyksen saumat vajuvat käyttöönoton jälkeen jonkin verran. Vajuneet saumat on syytä täyttää puhtalla ja kuivalla saumaushiekalla välittömästi, jottei heinien siemenet pääse saumoihin. Saumaushiekkana käytetään rakeisuudeltaan 0,1mm kuivaa hiekkaa, joka harjataan saumoihin mahdollisimman hyvin. Hiekan tiivistämisessä voidaan käyttää vettä apuna (kunhan hiekka on levitetty ensin koko kivetylle salalle).

Pesu- ja puhdistusaineet

Pihakiveyksen puhdistamiseen kannattaa käyttää biologisesti hajoavia pesuaineita, joiden pH arvo on 7 – 10. Mikäli puhdistamiseen joudutaan käyttämään happamia aineita (pH 1-5), kivipinnat on neutralisoitava puhtaalla vedellä toimenpiteen jälkeen rakenteen haurastumisen estämiseksi.

Katso videolta pesuaineen toimimista vaikeisiin tahroihin

Sammal

Pihakiveyksen saumoissa kasvava sammal voidaan poistaa (sopivan) tehokkaalla painepesurilla, tarkoitukseen soveltuvilla kemikaaleilla tai ohutteräisillä raspeilla ja kaapimilla. Katso alla olevalta videolta esimerkki painepesurin terassiperurin soveltuvuudesta kivipihan puhdistamiseen. Terassipesuri käsittelee kiviä hellävaraisemmin kuin pistemäistä painetta tuottavat perussuuttimet. Kiveyksen pinnasta sammal voidaan poistaa myös teräsharjalla harjaten, tai tarkoitukseen sopivilla kemikaaleilla. Nurmikon sammalentorjunnassa käytettävät kemialliset erikoislannoitteet saattavat värjätä betonipinnoitteita, joten näiden lannoitteiden pääsy kiveykselle kannattaa estää. Kiveys vaatii useimmiten täydennyssaumauksen sammalen poiston jälkeen.

Katso videolta, kuinka painepesurin eri suuttimet toimivat sammalen poistossa:

Rikkaruohot

Rikkaruohot kannattaa poistaa sitä mukaan kun niitä ilmaantuu joko käsin nyppimällä tai käyttämällä kitkemisessä apuna erityyppisiä ohutteräisiä kaapimia. Myös painepesurilla voi pestä saumat auki, jolloin saumoissa olevat juuret on helppo nyppiä pois. Rikkaruohoja voidaan myös torjua kemiallisesti torjunta-aineilla joiden tehoaineena on glyfosaatti tai etikkahappo.

Rasvat ja öljytahrat

Öljy ja rasva eivät vahingoita kivipintaa. Tuoreet tahrat poistetaan imukykyiseen paperiin, trasseliin tai sahanpuruihin imeyttämällä. Päällysteeseen tiukkaan imeytynyt öljy tai rasva pestään painepesurilla ja kuumalla vedellä. Pesua voidaan tehostaa käyttämällä tarkoitukseen sopivia, öljyä ja rasvaa liuottavia emäksisiä puhdistusaineita. Öljytahrat yleensä poistuvat, tai ainakin haalistuvat ajan mittaan itsestään. Öljyyn, rasvaan ja kynttilätahroihin voi kokeilla myös polttamista kaasupolttimella.

Ruoste

Ruostetahrat ovat useimmiten ulkopuolisen tekijän, kuten esimerkiksi ruosteisen rännin kautta peltikatolta valuneen sadeveden, tai kiveyksellä säilytetyn ruostuvan metalliesineen aiheuttamia.. Tuore ruostetahra irtoaa kuiviltaan teräsharjalla harjaamalla, mutta tällöin on vaarana naarmuttaa kiven pintaa. Poistoa tehostaa pesu vedellä, tai puhdistaminen jollain yleispesuaineella. Syöpyneen ruosteen poistoon kannattaa hyödyntää tarkoitukseen sopivia tehokkaita puhdistusaineita. Erityisesti autonhoitotuotteista löytyy rautaa poistavia pesuaineita, joita voi kokeilla ruosteen poistamiseen.

Kalkkihärme

Betonipäällysteen pintaan usein uutuuttaan ilmestyvät valkeat laikut ovat kalkkihärmettä, eli sementin raaka-aineena käytetystä kalkkikivestä vapautunutta kalsiumia. Kalkkihärmeen muodostuminen on luonnollista, eikä se millään tavoin vahingoita kiveystä. Härme häviää sateiden myötävaikutuksella ajan mittaan itsestään. Poistumisprosessia voidaan nopeuttaa pesemällä kiveyksen pinta painepesurilla ja tarkoitukseen sopivilla, happamilla pesuaineilla.

Purukumi

Purukumit poistetaan kuumalla vedellä ja painepesurilla.

Talvipuhtaanapito

Lumen poistaminen pihakiveyksiltä suositellaan tehtäväksi kolaamalla, lapioimalla, harjaamalla käsin tai koneellisesti, tai auraamalla tai linkoamalla kevyellä kalustolla. Raskas aurauskalusto, kuten esimerkiksi traktori, voi aiheuttaa päällysteen pintaan naarmuja, ja saattaa jopa rikkoa kiviä ja laattoja. Etenkin talven ensimmäiset lumityöt olisi hyvä tehdä käsipelissä.

Painaumat

Betonipäällysteen painuminen johtuu liian heikosta pohjasta. Jos kevyelle liikenteelle tarkoitetulla alueella ajetaan raskailla ajoneuvoilla, voi kiveyksen alustan kantavuus olla riittämätön ja pohja painuu. Painaumat korjataan poistamalla kiveys painuneelta alueelta ja oikaisemalla alusrakenteen painaumat täyttöhiekalla (murskeella tai kivituhkalla tarvittavan täytön paksuudesta riippuen). Täyttöhiekan tiivistämisen jälkeen pihakivet asennetaan takaisin paikoilleen ja kiveys saumataan välittömästi. Vinkki: kiveystä purettaessa saumat kannattaa huuhdella tyhjäksi voimakkaalla vesisuihkulla, jonka jälkeen kivetyn alueen keskellä olevan kiven saa kammettua varovasti ylös vaikkapa kahta leveää ruuvimeisseliä käyttämällä.