Suursäkkisiilot

Vuokrattavat suursäkkisiilot on varustettu automaattisella sekoittajalla, jonka sekoitusteho on 2,4 m³ valmista laastia tunnissa. Siilojen kuivalaastin varastointikapasiteetti on siilosta riippuen 6 tn / 10 tn / 11 tn / 15 tn.

Siilojen talvivarustus sisältää etukatoksen, suojapressut tai vanerit, vedenlämmittimen, sekä sähköliitännät valaistukselle ja lämmitykselle.

 

Käyttöohjeet

Asennus

Käy läpi toimitettu siilo, sekoitin ja sen sähkölaitteet varmistaaksesi, ettei tuote ole vahingoittunut. Siilon asennus tapahtuu vankalle pohjalle pystysuoraan. Asiakas vastaa siilon perustuksen riittävästä kantavuudesta. Perustuksen tulee kantaa siilo ja siinä säilytettävän laastin paino. Siilon kunto kannattaa tarkastaa viikoittain, esimerkiksi osana työturvallisuustarkastusta.

Huomioi siiloa asennettaessa:

 • ettei pohja ole routiva (talviaikana)
 • ettei pohjan ole vaarana valua siilon jalkojen alta esimerkiksi runsaan sateen seurauksena
 • siirto tapahtuu aina tyhjänä

Siilon täyttäminen

Avaa siilon kansi ja aseta suursäkki repijän päälle niin, ettei säkki joudu täysin terän ja putoamisverkon varaan. Säkin paloja ei saa joutua verkon läpi siiloon automaattisekoittimen tukkeutumisen välttämiseksi.

 • Siilo tulee tyhjentää kahden viikon välein tukosten estämiseksi
 • Automaattisekoittimen ruuvin märkäpää tulee puhdistaa joka päivä ja ruuvin kuivapää kerran viikossa
 • Sekoituslavan päätylaakerit tulee rasvata joka viikko
 • Talvella vedenlämmitin ja ohjauskeskus tulee tyhjentää vedestä ennen lämmityksen sulkemista. Ei saa jäätyä!
 • Automaattisekoittimen käyttö ohjeistetaan erillisessä ohjeessa. Talvikäytön ohjeistus erityisesti huomioitava

 

Ongelmatilanteet

Lue sekoittimen vianmääritystaulukko!

Tavallisimmat ongelmatilanteet:

 1. Sekoitin ei käynnisty
  • Mittaa voimavirran vaiheet
  • Ohjausyksikön vikavirtasuoja on voinut laueta. Kuittaa valkoisissa yksiköissä pääkytkimestä ja sinisessä yksikössä start-painikkeesta muovikannen alta
 1. Laasti ei tule sekoittimesta
  • Tarkista voimavirran vaiheiden suunta (pyöriikö sekoitin oikeaan suuntaan). Voit muuttaa suuntaa voimavirran sähköpistokkeen alta
 2. Laastin laatu vaihtelee
  • Vedentulo on säädetty väärin tai sitä muutetaan jatkuvasti
  • Vedenpaine ei riitä (tulee olla 3 baaria). Asiakas vastaa vedenpaineen riittävyydestä

Tarvittaessa voitte olla yhteydessä siilojen huoltoon puh. 044 238 2137. Huollon käynnistä veloitetaan, mikäli vika johtuu tuotteen virheellisestä käyttötavasta tai toiminnasta, sähköasennuksesta tai puutteellisesta vedenpaineesta.

 

 Siilon palautus ja puhdistus

 • Siilolle tulee olla esteetön, vähintään 3 m leveä kulkuväylä
 • Siilotoimitukseen kuuluvat osat tulee olla valmiina noutoa varten asianmukaisesti puhdistettuna, esteettömässä paikassa
 • Siilo täytyy olla tyhjä ennen palautusta. Tyhjentämättömästä siilosta aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja kuivat, tyhjät pakkaukset toimitetaan kaatopaikalle. Nestemäinen tuote ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.

<< Takaisin