EMH-harkkoseinä

Block

– Värmeblock

– Formblock

– Spontat block

– Mellanväggblock

 

Egenskaper hos Lakka-blocken:

• Klinkern i blocken är porösa, vilket gör att blocket isolerar värme väl.

• Blocken tål köld, de är fria från röta och obrännbara.

• Blockbyggande är enkelt och bearbetningen är lätt.

• Moduldimensionering av blocken i horisontal- och vertikalriktningen gör det möjligt att planera och förverkliga byggnader med avancerade former.

• Blocken är CE-märkta enligt SFS-standarderna EN 771-3 och EN 15435.